Inspiruje mnie sztuka transformacji natury od genezy wszystkiego do dnia dzisiejszego, niezależnie od działań człowieka (wybuchy, pożary, erozja, sedymentacja, infiltracja, parowanie, wydrążanie, aluwium, fuzja, zrastanie, rozcieńczanie ...). Eliminuję wszystko co człowiek dodał do świata, wszystkie zmiany dokonane przez niego, które są sztuczne.

Muriel Napoli

Urodzona 30 września 1969 roku w Marsylii, Francja.               Artysta samouk.