W poszukiwaniu lirycznej prezentacji Sheau-Ming Song wykorzystuje realne i nierealne obiekty na dwuwymiarowej powierzchni, takie jak zagruntowane lub nie zagruntowane płótno, odruchowe znakowanie i taśmy maskujące. Składniki tych surowców stanowią unikalny język wizualny gdyż wydają się być częścią "rzeczywistości" jego obrazu. Prawdopodobne jest, że odbiorca widząc taśmy maskujące, będzie chciał je dotknąć lub zerwać. Stąd, odległość między widzem a przedstawionymi obrazami jest intrygująca a namacalna jakość powierzchni płótna potęguje to przekonanie. Status płótna jest odwrócony do roli bohatera, który w poczuciu niekompletności nie żyje poza płynem pigmentów. Pusta przestrzeń, odpowiednik malowanych obrazów, jest zarówno sugestywna jak zamalowana i może sugerować, że coś jest ulotne i wyeliminowane. Ponadto zmniejsza się również prostokątny charakter konwencjonalnej prezentacji, która zasadniczo jest ukształtowana w czworoboczny obszar.

Sheau-Ming Song

Urodzony w 1967 w Taipei, Tajwan.                                                                           2002 Magister sztuk pięknych na City University of New York, USA                     2008 Obrona doktoratu w sztuce wizualnej, LICA (Instytut Sztuki Współczesnej w Lancaster), Lancaster University, Wielka Brytania