Podczas moich lat zajmowania się sztuką, zawsze wierzyłem, że dzieła są prezentowane aby widzowie mogli powoli docenić je, cieszyli się nimi i pokochać, odkrywając ukryte piękno w różnych światłach i pod różnymi kątami. Aprecjacja sztuki nie jest wydarzeniem jednorazowym; a raczej artystycznymi doświadczeniami pozostawiającymi trwałe wrażenie piękna, które zarysowuje się w umysłach widzów. Dlatego też stworzenie warstwowego piękna jest tak istotne.

Jing Om

Urodzony 11.05.1948 na Tajwanie.                                       Od 1975 do chwili obecnej artysta ceramik samouk.