Moja sztuka posiada dwie natury. Pierwsza z nich jest czystym spokojem obrazu, druga to ekspansja energii. Obie te natury równoważą się wzajemnie tworząc moją twórczość. Nie jestem mówcą tylko malarzem a malarze nie mówią. Tak więc nie mówię o tym co czuję tylko wyrażam to za pomocą moich obrazów. Cenię prostotę wyrazu poprzez Zen. Moją inspiracją jest ludzka natura oraz przestrzeń kosmiczna ponieważ obie są niezbadane. Często powtarzam sentencję Leonardo Da Vinci: "Prostota jest ostatecznym wyrafinowaniem"

Laurent Koller

Urodzony 21.02.1966 w Désertines, Francja.                   Malarz-samouk.