Twórczość moja to suma otaczającej mnie rzeczywistości, wynikającej z mojej obserwacji, której uczestnikiem jestem każdego dnia. Tematem moich "pejzaży miejskich" jest komunikacja miejska, a dokładnie jej ruch w przestrzeni miasta. Temat ten znakomicie ukazuje zjawiska zmienności i przestrzeni. Zjawiska te są frapujące i dzięki nim dostrzegam bogactwo koloru i światła z jego ulotnością i migotliwością.   To próba syntezy pejzażu miejskiego bez jego charakterystycznych form, jakimi są architektura i zieleń miejska.

Paweł Słota

Urodzony w Częstochowie w 1989 roku, Polska.           Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Malarstwa gdzie w 2013 roku obronił dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka i zrealizował aneks z Rysunku w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej - Rzepeckiej.