"Moja uwaga skoncentrowana jest przede wszystkim na tym, aby w obrazie móc uchwycić i zawrzeć jakąś prawdę o rzeczywistości, o przeżytej naturze, starając się zarazem oddać ducha tejże rzeczywistości. W moim zamierzeniu wszystko co powierzchowne i imitujące ma skłonić odbiorcę do głębszej refleksji nad granicą dzielącą to co prawdziwe od tego co nierealne."

Daniel Krysta

Urodzony w 1976 roku w Cieszynie. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w latach 1999- 2004. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Kortyki. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach malarstwa; jest autorem kilku wystaw indywidualnych.