Autoportret jest pretekstem do spojrzenia poprzez swój pryzmat na otoczenie. Obrazy to pojedyncze kadry "stop-klatki", które utrwalają zjawiska i procesy zachodzące           w naszym najbliższym otoczeniu. Są to tworzące się             w wyobraźni ulotne odbicia tych momentów z rzeczywistości, które w dobie myślenia słowami, pozostają często niezauważone lub zwyczajnie przez nas ignorowane. Powstałe obrazy są często pewnego rodzaju autofikcją.

Joanna Kaucz

Urodzona w 1981 r. we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.      W 2007 r. obroniła dyplom na Wydziale Grafiki oraz w 2009 r. na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Od 2012 r. Asystentka         w Katedrze Malarstwa ASP we Wrocławiu. Autorka wystaw indywidualnych oraz uczestniczka wielu wystaw zbiorowych     w kraju i zagranicą.