"Moją inspiracją jest piękno boskich żywiołów spotykanych w polnych kamieniach, dziko pędzących chmurach i szepcie wody. Przestrzeń, Wiatr, Niebo, Woda mają w sobie coś świętego, promieiującego Kosmiczną potęgą, która może odmienić nasze skończone życie. Znajduję polne kamienie i kończę dzieło natury próbujac wysłuchać historii kształtu i koloru którym promieniuje cały wszechświat zawarty w tej małej cząstce. Zajmuję się grafiką warsztatową, użytkową oraz kamieniarstwem bardzo artystycznym." 

Olga Wielogórska 

Urodziła się w Sejnach 5 marca 1977roku. Ukończyła Uniwersytet Śląski w Cieszynie oraz Uniwersytet Ludowy we Wzdowie. Pracowała na Uniwersyteie Śląskim w Katedrze grafiki.