Moje obrazy są oparte na filozofii Wschodu i obejmują wyznanie piękna linii jak śladu życia i chęć dotarcia w pięknym spokoju życia ponad marnością i smutkiem ukazujące wierne serce dla innych ludzi. Mam nadzieję, że wszyscy odczuwają spokój podczas aktu oczyszczenia. Malując, myślę o tym za czym tęsknię w moim życiu. Tęsknota jest utrwalona  w niemym spojrzeniu w ułamku sekundy i może być przekazywana a następnie zapomniana. Każda istota jest w tej chwili cenna i piękna. Jednakże, wszystko zniknie. Czas wydobywa prawdę niczego nie pomijając bez przebywania. Nawet wieczną wolność i prawdziwe wyznania, łzy na tym świecie i granice do innego świata.

GwangMo Gu                                                                             Urodzony 17.01.1962 w Daejeon Korea                             Artysta samouk