Zajmuję się zagadnieniami sacrum i profanum, aktu kobiecego i męskiego, cielesności na pograniczu wnętrza i zewnętrza ciała, tworzeniem na granicy różnych dziedzin sztuk wizualnych (tradycyjnych i nowoczesnych), eksperymentem w grafice artystycznej i fotografii.

Judyta Bernaś                                                             Urodzona w 1978 roku w Sosnowcu, Polska                           2005 Dyplom magisterski z wyróżnieniem w Pracowni Druku Wypukłego prof. Ewy Zawadzkiej (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)                                                                   2008 Dyplom magisterski w Pracowni Litografii dr hab. Krystyny Szwajkowskiej prof. AJD (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)                                                 2012 Tytuł doktora sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne (promotor: prof. Ewa Zawadzka, recenzenci: prof. Sławomir Brzoska, dr hab. Zdzisław Wiatr prof. AJD)